Yüksek katma değere ikinci faz çağrı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması için iki fazdan oluşan, AYDE-KAP-SAYEM-2018-01 kodlu SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında desteklenen ve Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumların Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde planladıkları Ürünleştirme Programı’nın desteklenmesi amacıyla bu çağrıya çıkıldı.

ÇAĞRIYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sermaye şirketleri
Yükseköğretim kurumları
Kamu araştırma merkez ve enstitüleri
Eğitim ve araştırma hastaneleri
6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları

BÜTÇE 75 MİLYON TL

Konsorsiyumların yapacakları başvurular için Ürünleştirme Programı toplam bütçesi üst sınırı 50 milyon TL olacak. Faz 1 aşamasında yer alan birden fazla konsorsiyumun işbirliği yaparak faz aşamasında tek bir konsorsiyum olarak başvuru yapmaları durumunda Ürünleştirme Programı toplam bütçesi üst sınırı 75 milyon TL olarak uygulanacak.

KOBİ’LERE YÜZDE 70 DESTEK

Uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100’dür.

ÜRÜNLEŞTİRME SÜRESİ 48 AY

İki aşamadan oluşan program süresi; ürünleştirme için en fazla 48 ay, ticarileşme için ise en fazla 12 aydır.

DESTEKLENEN GİDERLER

Sermaye şirketleri için:

Personel giderleri
Seyahat giderleri
Danışmanlık giderleri
Hizmet alımı giderleri
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri

Kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri için:

Personel giderleri
Bursiyer giderleri
Seyahat giderleri
Kurum hissesi (%10)
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Hizmet alımı giderleri

BAŞVURU YÖNTEMİ

1. Başvurular tek aşamalı yapılacak (Ön Proje Başvurusu yapılmaz).
2. Ön kayıt işlemi süreçleri tamamlandıktan sonra başvuru PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. 3. Faz 2 başvuruları konsorsiyum adına Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluşu tarafından Ürünleştirme Yol Haritası’nda belirtilen tüm Ürünleştirme Projeleri’ni kapsayan ortaklı tek bir Ürünleştirme Programı başvurusu şeklinde yapılacak. Sermaye şirketleri, yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve araştırma altyapıları Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşu olarak başvuru yapabilecek.

ÇAĞRI TAKVİMİ

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması için son tarih:
1 Aralık 2020

Bilgi için:

peren.karagin@tubitak.gov.tr
sayem@tubitak.gov.tr