Birikmiş Bağ-Kur borcundan kurtulma yolları

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ adı altında yürürlüğe konan torba yasada, sadece borç yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor. Bu kanun ile birlikte aynı zamanda 4/1-b (Bağ-Kur’lu) sigortalılarından, borçlarını yapılandırma ve ödeme olanağı olmayan veya borcunu ödeyemeyenlerin yüklü miktardaki borçlarından kurtulma imkanı da tanınıyor. Bu yol, 4/1-b sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması şeklinde oluyor.
 
DURDURMA YOLUYLA BORÇTAN KURTULMA
 
31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 4/1-b sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak.
 
İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı SGK tarafından oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla; prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacak.
 
İKİ AYI BEKLEMEDEN DURDURMA
 
Torba kanunda öngörülen iki aylık süreyi beklemeden kanunun yayım tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecek. Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/1-b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacak.
 
Sigortalılığın durdurulmasından önce ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ve varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb.) sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince tamamlanacak.
 
Örnek: Vergi mükellefiyetine istinaden 1 Mayıs 2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının, 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 29 ay prim borcu bulunuyor. Torba kanunda öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine, 25 Aralık 2020 tarihinde müracaat eden sigortalının sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacak. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacak.
 
KİMLER YARARLANABİLECEK?
 
31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla mevcut prim borcu bulunup da bu prim borcundan durdurularak kurtulmak isteyen şu sigortalılar faydalanabilecek:
 
* Mülga Bağ-Kur (1479) ve mülga Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) kanunlarına göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 
* Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı kanun kapsamında tescili yapılanlar
 
* SGK (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç)
 
* Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar
 
* SGK’ya olan borçları (5510/91. maddesine göre) ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar
 
* Prim borçlarını Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar