2021’de değişen SGK parametreleri

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Yeni tespit edilen asgari ücretle birlikte işverenlerin SGK maliyetleri de arttı. Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı, asgari ücretin 30’da biri; üst sınırı günlük kazanç alt sınırının 7.5 katı olarak alınıyor. Çırak ve stajyerlerde ise sigorta primleri, asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden hesaplanıyor.
 
İşsizlik sigortası ile SGK primlerinin matrahını, işverenlerin çalışanlarına yaptıkları ödemeler teşkil ediyor.
 
SGK, çalışanlara yapılan ödemelerin bir bölümünü tamamen, bir bölümünü de kısmen prime tabi tutuyor. Bazı ödemeler ise tamamen primlerden muaf tutuluyor. Diğer yandan işverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler, sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirleniyor. Her yıl İş Kanunu’na göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden asgari ücret tespit ediliyor. Yeni asgari ücretle birlikte aynı zamanda işverenlerin SGK prim maliyetleri de artıyor. 2021 yılında değişen SGK parametreleri ve uygulamasına bu yazımızda yer verildi.
 
ASGARİ ÜCRETİN 30’DA BİRİ
 
Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı, asgari ücretin 30’da biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7.5 katı olarak alınıyor. Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacak.
 
Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödeyecek.
 
ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİ
 
1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret, 119,25 Türk Lirası olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları şöyle:
 
* Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL
 
* Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 
* Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL
 
* Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL
 
KAMU İŞVERENLERİ
 
Kamu sektörü işverenlerinin 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, ücret ödeme dönemine göre şöyle: 15 Aralık 2020-14 Ocak 2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı
 
* 2020 yılı aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
 
* 2021 yılı ocak ayının ilk yarısı için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
 
* 15 Aralık 2020-14 Ocak 2021 devresi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL15 Aralık 2020-14 Ocak 2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı
 
* 2020 yılı aralık ayının ikinci yarısı için: 735,75 TL x 16 gün = 11.772,00 TL
 
* 2021 yılı ocak ayının ilk yarısı için: 894,38 TL x 14 gün =12.521,32 TL
 
* 15 Aralık 2020-14 Ocak 2021 devresi için: 11.772,00 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL 15 Ocak 2021 ila 14 Aralık 2021 tarihleri arasında sigorta primine esas
 
* Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
 
* Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL
 
ÇIRAK VE STAJYERLER
 
Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okurken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları; aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında; günlük kazanç tutarı 59,63 TL, aylık kazanç tutarı da 1.788,90 TL’ye yükseldi.
 
YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER
 
SGK Kanunu gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için üç katı. Söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL, aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL, günlük kazanç üst sınırı 357,75 TL, aylık kazanç üst sınırı 10.732,50 TL uygulanacak.