İstihdama dönüş prim desteği artırılarak cazip hale getirildi

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Torba kanun ile işverenlere yönelik yeni bir teşvik daha uygulamaya kondu. İşten ayrılan çalışanlarını tekrar istihdam eden işverenlere verilecek prim desteği, günlük 53.67 TL’ye yükseltildi. Destekten sadece özel sektör işverenleri faydalanabiliyor.
 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile işverenlere yönelik yeni bir teşvik uygulamaya kondu. Bu teşvik ile SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin çalıştırılırken, 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihlerinde işini kaybeden vatandaşlarımızın son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine başvurmaları neticesinde; işverence bu kişilerin istihdam edilmeleri ve fiilen çalıştırılmaları halinde işverene günlük 44.15 TL prim desteği sağlanıyor.
 
13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu destek tutarlarının 2021 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21.56 oranında artırılarak daha cazip hale gelmesi sağlandı.
 
Bu destekten faydalanmak için hem sigortalılar hem de işyeri yönünden birtakım şartlar öngörülüyor.
 
İŞE ALINACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR
 
İşe alınacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması önem taşıyor. Ayrıca;
 
* 1 Aralık 2020 ila 4857 sayılı kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması,
 
* 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 
* İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
 
* İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
 
* Sigortalının fiilen çalıştırılması gerekir.
 
İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANAN ŞARTLAR
 
Bu destekten sadece özel sektör işverenleri faydalanıyor. İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere işyeri kolları arasında bir ayrım yapılmadı. Kamu işyeri sayılan işyerlerinin faydalanma imkanı bulunmuyor.
 
Diğer yandan;
 
* Sigortalının 2019 Ocak ila 2020 Nisan döneminde SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki / dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 
* 4447 sayılı kanunun geçici 28. maddesinin 1. fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
 
DESTEK TUTARI
 
Bu destekten fesih yapılamayacak süre boyunca faydalanmak mümkün. Destek sağlanacak ayda sigortalı için bildirilen prim gün sayısının 44.15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda destek veriliyor.
 
Bu destek tutarı 2021 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 53.67 TL’ye yükseltildi.
 
ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
Söz konusu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecek. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu prim desteğinden yararlanılabilmesi için asıl işverenin prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı 2019 Ocak ila 2020 Nisan döneminde SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave çalıştırılmaları açıklanan şartları sağlamaları gerekir. Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında, hem asıl işverenin hem de alt işverenlerin destek kapsamında yalnızca kendi bildirdikleri sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacak.
 
ÖNGÖRÜLEN DİĞER KURALLAR
 
İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü. Hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz. Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.