Tescilli markamı kullanma yükümlülüğüm var mı?

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma
AA + -

Av. Muhammet Aksan

Bilindiği üzere, Türkiye’de marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde gerçekleştiriliyor ve başvuruya ilişkin incelemeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yine TÜRKPATENT tarafından yapılıyor. Başvurunun TÜRKPATENT nezdinde herhangi bir olumsuz karar ile karşılaşmaması halinde ise marka başvurularının tesciline karar veriliyor. TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen bir marka, kanunun 23. maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunuyor ve bu süre 10’ar yıllık periyotlar halinde uzatılabiliyor.

TESCİL, MARKA SAHİBİNE İLELEBET BİR KORUMA SAĞLAR MI?

Kanunun 9. maddesi, “Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir” hükmünü içeriyor. Bu madde uyarınca, tescil edilen bir markanın tescile konu edildiği mal ve/veya hizmetler kapsamında ciddi bir şekilde ticari faaliyetlerde kullanılması, kullanılmıyor ise bu kullanmama durumunun haklı bir nedene dayanması gerekiyor.

Marka sahibi, markasını kanunun öngördüğü şekilde ve tescilinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi bir kullanıma konu etmemesi halinde ise ‘kullanmama nedeniyle iptal’ talepleri ile karşı karşıya kalabilecek.

KULLANMAMA NEDENİYLE İPTAL DAVASINDA YETKİLİ MERCİ NERESİ?

6769 sayılı Kanun’un 26. maddesinde markanın kullanmama nedeniyle iptaline karar verebilecek merci TÜRKPATENT olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, kullanmama nedeniyle iptal taleplerinin ilgili kişilerce TÜRKPATENT’e yöneltilmesi gerekecek. Ancak, söz konusu maddenin yürürlük tarihi aynı kanun ile 7 yıl sonraya (10 Ocak 2024) bırakıldığından günümüz itibariyle kullanmama nedeniyle iptal taleplerini inceleme yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’ndedir.

MARKANIN KULLANIMINA İLİŞKİN 5 YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Günümüzde yürürlükte bulunan 6769 sayılı Kanun kapsamında, markanın kullanımına ilişkin 5 yıllık süre markanın tescil edildiği tarih ile başlıyor. Açılan bir hükümsüzlük davasında kullanmama def’i ile karşı karşıya kalınması halinde bu sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacak. TÜRKPATENT nezdinde yapılan yayına itiraz sürecinde ‘kullanım ispatı talebi’ ile karşı karşıya kalınması halinde ise bu süre; itiraza konu marka başvurusunun başvuru veya rüçhan tarihinden geriye dönük hesaplanacak.

TESCİLLİ MARKAMIN KULLANIMININ İSPATLANAMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILAN SONUÇLAR NELER?

Tescilli bir markanın, kullanmama nedeni ile iptal talebi veyahut kullanmama def’i ile karşılaşması ve bu talep/def’i bakımından markanın Türkiye’de ciddi ve kesintisiz bir şekilde kullanılıyor olduğunun ispatlanamaması halinde söz konusu tescilli markanın iptali veyahut söz konusu tescilli marka gerekçe gösterilerek yapılan iddialar bakımından markanın tescil korumasından yararlanamaması sonuçları ile karşılaşılacak.

Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca; ilgili üçüncü kişilerden gelebilecek kullanmama nedeniyle iptal talepleri ve kullanmama def’i kapsamında herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına ticari faaliyetlerinizde kullandığınız ve/veya kullanacağınız ayırt edici ibareleri ticari faaliyet gösterdiğiniz ve/veya yakın zamanda ticari faaliyet göstermeyi planladığınız mal ve hizmetler kapsamında tescile konu etmenizi ve kullanımlarınızı gösterebilecek her tür bilgi, belge, görsel ve dokümanlarınızı şimdiden göz önünde bulundurmanızı öneririz.