Şubat ayında SGK prim gün hesabı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Sigortalı ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak sisteme girilir.
 
Aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi zorunlu. Çalışanların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler ‘Prim Ödeme Günü’ bölümüne, hak ettikleri ücretleri ‘Prime Esas Kazanç’ bölümüne, ay içinde ödenen prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise ‘Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak’ bölümüne kaydediliyor.
 
Belirtilen belge ve beyannamelerin SGK’ya gönderilmesinde özellikle şubat ayında prim ödeme gün sayılarının hesabında tereddüte düşüldüğü, gazetemize gelen okuyucu mesajlarından anlaşılıyor. Okuyucularımızın talepleri doğrultusunda şubat ayında yapılacak prim gün hesabını, bu yazımızda açıklığa kavuşturduk.
 
TAM GÜNLER
 
SGK açısından her ay 30 gün olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sigortalı ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak sisteme giriliyor.
 
2021 yılında 28 çeken şubat ayının tamamında çalışan işçiler, şubat ayında 28 gün değil, 30 gün bildirilecek.
 
NAKİL OLURSA
 
Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifadeyle aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekiyor.
 
DİĞER KODU
 
İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde, eski işyerindeki prim gün sayısına şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilir. Ayrıca e-bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için ‘Diğer’ kodu ile eksik gün bildirilir.
 
26’SINDA AYRILANLAR
 
Ancak, 28 çeken şubat ayları için ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenir. e-bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için ‘Diğer’ kodu ile eksik gün bildirilir.
 
28’İNDE AYRILANLAR
 
29 çeken şubat ayı için ayın 28’inde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 1 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenir. e-bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için ‘Diğer’ kodu ile eksik gün bildirilir.
 
AY İÇİNDE ÜCRET ALINMAYAN GÜNLER
 
Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Örneğin, özel sektöre ait bir fırın işyerinde çalışan Çetin Taş isimli sigortalının, 2021 Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle bahse konu sigortalının 2021 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olur.
 
GÜN SAYILARI NASIL HESAPLANIR?
 
* Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.
 
* Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak yine parmak hesabı yapılarak hesaplanır.
 
* İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.
 
* Örneğin Çetin Taş isimli sigortalının, özel sektöre ait bir fabrikada 17 Şubat 2021 tarihinde işe başlayıp 28 Şubat 2021 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazandığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17 Şubat 2021 olarak, işten ayrılış tarihi 28 Şubat 2021 olarak, 2021 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilir.