Kolektif projelere Cornet çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Mart 2021 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amacıyla Cornet Programı’nın 31. çağrısı açıldı.
Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve yaygınlaştırılması bekleniyor.
İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK ÜLKELER
Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Çağrı ile en az iki üye ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecek.
Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekiyor: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin akademi ortağı (yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları) tarafından yapılması gerekiyor.
Uluslararası başvuru formunun KOBİ şemsiye kuruluşu ile beraber araştırmayı yapacak kurum tarafından doldurulması bekleniyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvurunun da yapılması gerekiyor. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik üniversite ve kamu kurumları başvurularını şu adresten yapabilirler: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr
HANGİ KONULARDA BAŞVURU YAPILABİLİR?
Proje konularının, bir KOBİ şemsiye kuruluşu tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerekiyor. İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri ve meslek birlikleri KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecek.
Başvurularda en az üç KOBİ’den oluşan bir kullanıcı grubu tanımlanmalı. Kullanıcı grubunun yılda en az iki kez proje ekibi ile bir araya gelmesi gerekiyor. Kullanıcı grubunun, proje ekibinin çalışmalarını yönlendirici, projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgiler sağlaması bekleniyor.
Uluslararası başvuru kılavuzu ve formları ile ilgili ayrıntılı bilgi şu adreste: https://www.cornet.online/calls-for-proposals/guidelines-and-templates
FONLAMA ŞEKLİ NASIL OLACAK?
TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında olacak.
PROJE BÜTÇESİ
Proje bütçesi üst limiti en fazla 1 milyon TL (Kurum hissesi ve PTİ hariç).
PROJE SÜRESİ
Proje süresi üst limiti en fazla 24 aydır.
Başvuruların ulusal kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Kurallar ve ulusal başvurularda istenen belgelerin listesi ulusal kurallar ve süreçler dokümanında listeleniyor.
Son başvuru tarihi: 31 Mart 2021
İletişim: Dr. Zeynep Arzıman
zeynep.arziman@tubitak.gov.tr