Tarım sistemlerinde döngüsellik çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Mart 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
ahmetkaratas1453@gmail.com

Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri için ortak bir çağrı açıldı. Çağrı programı alt başlıkları şunlar:
 
* SusAn (Sürdürülebilir hayvan üretim sistemleri),
 
* FACCE ERA-GAS (Tarımdan ve ormancılıktan sera gazlarının izlenmesi ve azaltılması),
 
* ICT-AGRI-GIDA (ICT destekli tarımsal gıda sistemleri),
 
* SusCrop (Sürdürülebilir mahsul üretimi).
 
Bu çağrının ana teması tarım sistemlerinde döngüselliktir.  Döngüsel tarım sistemi, sürdürülebilir tarımsal üretimin temel taşları olan mahsul üretimi, hayvansal üretim ve toprağı entegre eder.
 
PROJE ÖNERİLERİ NELER?
 
a) Karma dikim-hayvancılık istemlerine odaklanmalı. Bu sistemler, tek bir çiftlik içinde veya ayrı tarım ve hayvancılık çiftliklerini birbirine bağlayarak gerçekleştirilebilir.
 
b) Tarım veya tarımsal ormancılıktan kaynaklanan sera gazlarının izlenmesi ve / veya azaltılması konusu ele alınmalı.
 
c) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) boyutunu  içermeli.  Örneğin; sensörler, iletişim teknolojileri, veri analizi, modelleme, robotik, hassas tarım veya karar destek sistemlerinin kullanımı vb.
 
d) Bir sistem yaklaşımı  benimsemeli. Karma dikim-hayvancılık sistemlerine yönelik döngüsel ekonomi yaklaşımı, çevre koruma ve ekonomi gibi diğer sektörlerle sinerji ve tamamlayıcılığa sahip olmalı. Proje teklifleri, yukarıda sunulan dört öğenin tümünü içermeli.
 
PROJE ORTAKLIĞI NASIL OLACAK?
 
Projeyi sunacak uluslararası konsorsiyum, çağrıya katılan en az üç farklı AB üyesi veya ortak üye ülkeden finanse edilecek üç farklı ortaktan oluşmalı. Her ortak, ülkelerinin finansman kuruluşu tarafından desteklenecek. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje tekliflerinde hem uluslararası çağrı başvuru şartlarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve şartlarına uyma zorunluluğu bulunuyor. Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.suscrop.eu/2021-joint-call) hem de TÜBİTAK’a başvurması gerekiyor. 
 
Ulusal proje başvuruları sadece Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)  üzerinden elektronik imza kullanılarak yapılabilir.
 
DESTEKLEME KAPSAMI
 
Türkiye’den sunulacak proje teklifleri TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Arttırılması ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliğine Katılım Destek Programı  kapsamında desteklenecek.
 
ÇAĞRI PLANI
 
Uluslararası proje tekliflerinin Ortak Çağrı Sekreterliği’ne sunulması için son tarih 26 Mayıs 2021. Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih 2 Haziran 2021. Ulusal ön başvurunun elektronik ortamda TÜBİTAK PBS üzerinden imzalanması için son tarih 2 Haziran 2021.
 
Uluslararası başvuru koşulları için:
Dr. Meltem Soydan Karabacak
meltem.soydan@tubitak.gov.tr
 
Ulusal başvuru koşulları ve 1071 Programı için:
Dr. Kamil Öncü Şen
oncu.sen@tubitak.gov.tr