Kurumlar vergisi değişikliği yürürlükte

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma
AA + -

AV. MUHAMMET AKSAN

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı.
 
*        *        *
 
1. Kurumlar Vergisi Oranı
 
Kanun ile birlikte kurumlar vergisi oranı 2021 ve 2022 yılları için artırıldı.
 
Bu kapsamda yeni oranlar şöyle oldu:
 
* 2021 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için yüzde 25
 
* 2022 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için yüzde 23
 
2021 yılı için önemli husus söz konusu vergi oranının 1. geçici vergi dönemi için uygulanıp uygulanmayacağıdır. Düzenleme uyarınca söz konusu oran 1. geçici vergi dönemi için uygulanmayacak. Uygulama 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli.
 
*        *        *
 
2. Komisyoncuya veya Konsinyi İşletmeye Teslimlerde ÖTV Vergilemesi
 
Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların (alkollü ve gazlı içecekler, meyve suları, mineral ve gazlı sular, gazozlar, alkolsüz biralar, tütün ve tütün ürünleri) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere tesliminde vergilendirilmesi düzenlemesini getiriyor.
 
Kanun öncesinde bu listede yer alan mallar alıcıya teslimde vergileniyordu. Yeni düzenleme 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
 
*        *        *
 
3. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Düzenlemeleri
 
Kanun ile birlikte 6183 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapıldı.
 
Bu bağlamda;
 
* Haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına olanak sağlandı.
 
* Elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılması öngörüldü.
 
* Haczedilen ve muhafazası tehlikeli veya masraflı menkul malların pazarlık usulü satılmasına imkan sağlandı.
 
* Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık yüzde 5 faiz yerine tecil faizi oranında faiz uygulanacağı hüküm altına alındı.
 
* Taşınmaz malların elektronik ortamda satışına olanak sağlandı.
 
* Gayrimenkullerin kendisine ihale edilen kişinin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshi halinde bu kişi tarafından ödenmek zorunda kalınacak tutar hususu netleştirildi.