Katma Değer Vergisi’nde uygulama alanı artıyor

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma
AA + -

DR. VEYSİ SEVİĞ
[email protected]

Resmi Gazete’nin 16.02.2021 tarihli sayısında yayımlanan 35 seri No’lu KDV Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ‘Kısmi Katma Değer Vergisi tevkifatı’ konusunda önemli düzenlemeler yapılmış, alıcıların kapsamı genişletilmiştir. Bu bağlamda da Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan kısmi tevkifat yapmakla yükümlü belirlenmiş alıcılar listesine “Bankalar” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklendi:
 
* Sigorta ve reasürans şirketleri,
 
* Sendikalar ve üst kuruluşları,
 
* Vakıf üniversiteleri,
 
* Mobil elektronik haberleşme işletmecileri.
 
Bu düzenleme ile yukarıda yer alan kuruluşlarda belirlenmiş alıcılar kapsama alınmış olup 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat kapsamında bulunan mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınmışlardır.
Söz konusu tebliğin 2’nci maddesi ile yapım işlerine ilişkin tevkifat uygulamasında da değişiklik yapılmış olup söz konusu madde ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IC-2.1.3.2.1.1) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirildi:
 
Tebliğin;
a- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,
b- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 (beş) milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.
 
Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 (beş) milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacak.
 
Bilindiği üzere bu değişiklikten önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde (3/10) oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanıyordu.
 
Yapılan değişiklikle yapım işlerindeki tevkifat oranı (4/10) olarak uygulanacaktır. Ayrıca Katma Değer Vergisi mükelleflerine karşı ifa edilen ve Katma Değer Vergisi mükelleflerine karşı ifa edilen ve Katma Değer Vergisi dahil (5) beş milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerde kısmi tevkifat kapsamına alındı.
 
Projenin genişletilmesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 (beş) milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanmayacak.
 
Katma Değer Vergisi mükelleflerine karşı ifa edilen ve 01.03.2021 tarihinden itibaren başlanan Katma Değer Vergisi dahil bedeli 5 (beş) milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerinde tevkifat uygulanacağı açık olup, ancak söz konusu tarihten önce başlanmış olup halihazırda devam eden ve Katma Değer Vergisi dahil bedeli (5) milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri için 01.03.2021 ve sonrasında yapılacak ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bununla birlikte yapım işlerinde tevkifata ilişkin genel uygulama dikkate alındığında, bu ödemelerde tevkifat yapılmasının aranacağı anlaşılmaktadır.
 
Diğer yönden “Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde (5/10) olan tevkifat oranı (7/10) olarak belirlenmiştir.
 
Belirlenmiş alıcılara ifa edilen her türlü baskı ve basım hizmetlerinde (5/10) olan tevkifat oranı (7/10) yeniden belirlenmiştir.
Katma Değer Vergisi mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde (7/10) olan tevkifat oranı (9/10) dur.