EIG CONCERT Japan 2021 hidrojen teknolojisi çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Düşük maliyetli ve temiz enerji olarak sürdürülebilir hidrojen teknolojisi konusunda AB ve Japonya platformu EIG CONCERT Japan tarafından çağrı açıldı.

PROJE KONULARI

 • Hidrojen üretimi için yeni elektroliz teknolojisi
 • Katı oksit elektroliz hücresi (SOEC) gibi temiz karbondan arındırılmış hidrojen üretimi için gelişmiş elektrolizörler
 • Hidrojen üretim zincirindeki kullanılmış elementlerin yeniden kullanımı veya geri dönüşümü
 • Denizcilik gibi büyük ölçekli ticaret ve taşımacılık için temel hidrojen teknolojileri
 • Hidrojen bazlı enerji taşıyıcıları
 • Hidrojenin sıvılaştırılması
 • Katı malzemelerde tersinir hidrojen depolama
 • Hidrojenin elektrokimyasal sıkıştırması
 • Hidrojen yakıt hücreleri için yeni veya geliştirilmiş teknolojiler
 • Gerçek çalışma koşulları altında polimer elektrolit membran (PEM) yakıt hücresi yığınları ve sistemleri için hızlandırılmış stres testi prosedürleri
 • Yeni optimize edilmiş PEM yakıt hücresi elektrotlarının geliştirilmesi
 • H2 saflaştırma / sıkıştırma için kirleticiler varlığında yüksek akım yoğunluğunda H2 oksidasyonu için katalizörler ve elektrotlar
 • Depolama ve enerji taşıyıcı olarak hidrojeni kullanan evler için otonom enerji ve sıcak / soğuk tedarik
 • Hidrojen türbini, içten yanmalı motorlar veya yakıt hücreleri için temel teknolojiler
 • Hidrojenle ilgili güvenlik, çevre, politika ve yasal konular
 • Hidrojen tedarik zinciri üzerindeki çevresel etkinin yaşam döngüsü değerlendirmesi

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumları
Eğitim ve araştırma hastaneleri
Kamu kurum ve kuruluşları
Sermaye şirketleri Japonya’dan, Türkiye’den ve çağrıya dahil Avrupa ülkelerinden en az bir ortak olmak kaydıyla üç uygun proje ortağı olmalı.

DESTEK MİKTARI

Destek miktarı maksimum 720 bin TL.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ’ler yüzde 75 oranında desteklenecek.

Ulusal başvuruda, PTİ ve kurum hissesi, TÜBİTAK tarafından ayrıca hesaplanarak proje bütçesine ilave edilir.

Uluslararası başvurularda PTİ ve/veya kurum hissesi alabilme şartları haiz olan her bir yürütücü kuruluş başına;

 • En yüksek PTİ değeri olan 144 bin TL (proje yöneticisi ise 180 bin TL)
 • TÜBİTAK’tan PTİ ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç talep edilen katkının yüzde 50 oranında ve en yüksek 180 bin TL olacak şekilde kurum hissesi proje bütçesine eklenmeli.

 

BAŞVURU

Başvurular İngilizce olarak, https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2021 adresinden 9 Temmuz 2021 tarihine kadar proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacak.

Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden
14 Temmuz 2021 tarihine kadar ön başvuru yapması gerekiyor.

İLETİŞİM

Dr. Elif Doğan Arslan
concertjapan@tubitak.gov.tr

Esra Burcu Yamak
burcu.yamak@tubitak.gov.tr