Yeni vergi affı

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma
AA + -

AV. MUHAMMET AKSAN

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nda görüşülerek 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM gündemine gelen 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi.
 
Bu yazımızda, kanunda yer alan ‘kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması’ düzenlemelerine ilişkin açıklamalara yer veriliyor.
 
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA YENİDEN YAPILANDIRMA
 
a. Genel hatlarıyla yapılandırma
 
Kesinleşmiş alacaklara ilişkin olarak kanun hükmünden yararlanılması halinde alacakların bir kısmından vazgeçiliyor, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine daha düşük oranda bir faiz belirleniyor. Kanunda ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilere, yargı kararıyla kesinleşmiş olup henüz ödeme tebligatı sonuçlandırılmamış olan vergilere ve daha önceki vergi aflarında yapılandırmaya konu edilen alacaklara ilişkin olarak da düzenlemelere yer veriliyor. Bu kapsamda:
 
* İhtirazi kayıtla verilen beyannameler nedeniyle tahakkuk etmiş vergilerin tamamının ve bu vergiler için hesaplanacak gecikme zammı yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faizin ödenmesi halinde, gecikme zammının tahsilatından vazgeçiliyor.
 
* Yargı kararı kesinleşmiş ancak ödeme tebligatı yapılmamış olan vergilerde, yargı kararıyla kesinleşen verginin tamamı ile vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları varsa bunların yüzde 50’sinin ve bu vergiler için hesaplanacak gecikme zammı yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ- ÜFE’ye göre hesaplanan faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı kesilen cezalar, vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’si ve vergiye ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamları ödenmeyecek.
 
* Daha önceki vergi afları kapsamında yapılan yapılandırmalardan kalan borçlar da (taksitler dahil) yapılandırmaya konu ediliyor.
 
b. Yararlanma prosedürü
 
Alacağın muhatabı olan ilgili idareye 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yazılı olarak başvurulması gerekiyor.
Ödeme bakımından peşin ya da taksitli ödeme alternatifleri mevcut. Taksitle ödeme yapmak isteyen mükellefler, en fazla 36 aya kadar vade kullanabiliyor.
 
Alacakların tek taksit şeklinde peşin olarak ödenmesi halinde;
 
* Bu tutara kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işletilmeyecek.
 
* Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak faiz tutarı üzerinden ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.
 
* Kapsama giren idari para cezalarından (özellikli durumlar hariç) yüzde 25 indirim yapılacak.
 
* Yapılandırma ile ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan (gecikme faizi, gecikme zammı vb.) ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
 
Ödemelerin iki taksit şeklinde yapılması halinde de ise;
 
* Bu tutara kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işletilmeyecek.
 
* Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak faiz tutarı üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.
 
* Kapsama giren idari para cezalarından (özellikli durumlar hariç) yüzde 12.5 indirim yapılacak.
 
* Yapılandırma ile ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan (gecikme faizi, gecikme zammı vb.) ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 25 indirim yapılacak.