Gıdada Ar-Ge projelerine 1.5 milyon TL destek

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
[email protected]

Era-Net Cofund projeleri olan FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food Production and Consumption) tarafından ortak bir çağrı planlandı. Bu çağrı, Ufuk 2020 Programı kapsamında destekleniyor.
 
Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekiyor. Her ortak, kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecek.
 
Türkiye’den sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek.
 
ÇAĞRININ KAPSAMI
 
Çağrı kapsamında iki ana başlıktaki Ar-Ge projeleri desteklenecek:
 
1-Kaynak verimliliğini artırmaya ve atıkları azaltmaya odaklanarak gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik yenilikler,
 
2- Gıda sistemlerinin çevresel, biyolojik, politik vb. sistem şoklarına adaptasyonu ve dayanıklılık.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
* Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 
* Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 
* Kamu kurum ve kuruluşları,
 
* Sermaye şirketleri (özel kuruluşlar).
 
PROJE BÜTÇESİ
 
Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı kurum hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla;
 
* Proje başına 1.5 milyon TL,
 
Yürütücü kuruluş başına;
 
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720 bin TL,
 
* Özel kuruluşlar için 1 milyon TL’dir.
 
Uluslararası başvurularda her bir yürütücü kuruluş başına; en yüksek PTİ değeri olan 144 bin TL (proje yöneticisi ise 180 bin TL) ve TÜBİTAK’tan PTİ ve yurt içi saha çalışmaları dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere sağlanan destek miktarı hariç talep edilen katkının yüzde 50 oranında ve en yüksek 180 bin TL olacak şekilde kurum hissesi proje bütçesine eklenmeli.
 
DESTEK ORANI
 
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100,
 
* Büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60, KOBİ’ler yüzde 75 destek oranında desteklenecek.
 
PROJE SÜRESİ
 
Proje süresi en fazla 36 aydır.
 
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
 
Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (www.submission-susfood-era.net/sf2-fosc-jointcall) hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekiyor. Ulusal başvurular,
 
PROJE BAŞVURU SİSTEMİ
 
(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilir.
 
ÇAĞRI TAKVİMİ
 
* Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryası’na sunulması için son tarih:
 
16 Ağustos 2021 (15:00 CEST-Orta Avrupa yaz saati)
 
* Ulusal ön başvurunun
 
TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 23 Ağustos 2021 (17:30 TSİ)
 
* Ulusal ön başvurunun
 
TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 25 Ağustos 2021 (17:30 TSİ)
 
Ayrıntılı bilgi için:
 
Dr. M. Emre Sarı
[email protected]
 
Dr. Fahriye Ertuğrul
[email protected]