Sosyal medya ve ticari uygulamalar

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma
AA + -

AV. MUHAMMET AKSAN

İşbu kılavuzda sosyal medya etkileyicisi (influencer), sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişi olarak tanımlanmıştır.
 
1. SOSYAL MEDYADA YAPILACAK REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
Biçimi ve yayınlandığı mecra ne olursa olsun bir reklamın kendisinden reklam olduğu açıkça anlaşılmalı.
 
Yani örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. Esasen kılavuz, uygulamada yapılan hataların önüne geçmek adına, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin birtakım ilkeler getirmiştir.
 
Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube ve Instagram TV gibi yapılan reklamlarda reklam verene ilişkin tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte işbirliği, ortaklık vb. etiketlerden ya da açıklamalardan en az biri bulunmak zorunda.
 
2. SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
Sosyal medya etkileyicileri;
 
* Deneyimlemediği ürün veya hizmetleri deneyimlemiş gibi paylaşamaz.
 
* Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.
 
* Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklam ve yönlendirme yapamaz.
 
* Maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı halde, bu süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.
 
* Ürün reklamı yaparken efekt veya filtreleme kullanması durumunda, ilgilileri yanıltmamak adına görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir.
 
* Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.
 
* Sosyal medya aracılığıyla bir mal veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve kullanamaz.
 
* İlgili mevzuatına aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.
 
3. REKLAM VERENLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 
Reklam verenler;
 
* Sosyal medya etkileyicilerini ve reklamlarda yer alan üçüncü şahısları kılavuz hakkında bilgilendirmek, bu kişilerin mevzuata uygun davranmaları için çaba göstermek ve potansiyel ihlallere karşı önlem almak zorunda.
 
* İhlal ve aykırılıklardan sosyal medya etkileyicilerinin sorumlu olduğundan bahisle kendi sorumluluklarından kurtulamazlar.
 
* Yükümlülüklerine uygun hareket ettiklerini ispatlamaları halinde, reklam verenlerin kendilerinden makul olarak beklenebilecek en iyi çabayı gösterdikleri kabul edilecek.
 
4. YAPTIRIM BOYUTU
 
Kılavuzdaki düzenlemelere aykırı davranılması halinde 6502 sayılı Hakkında Kanun’un 63. ve 77. maddeleri gereğince bu kişiler tarafından yapılan/yaptırılan reklamların durdurulmasına, mevzuata aykırı reklamların aynı yöntemle düzeltilmesine, gerekli görülen hallerde de üç aya kadar tedbiren durdurulmasına ve idari para cezası tesisine karar verilebilir.
 
İhlal durumunda, 2021 yılı için öngörülen idari para cezası 114 bin 326 TL’dir. Reklam Kurulu tarafından verilen idari yaptırım/idari para cezası kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.