Siparişe dayalı Ar-Ge projelerine KOBİ desteği

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Müşteri kuruluş ve/veya tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; müşteri kuruluşun, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından çağrı açıldı.

Müşteri kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla tedarikçi kuruluşla işbirliği sözleşmesi imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

Tedarikçi kuruluş: Müşteri kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleridir.

ÇAĞRININ KAPSAMI

Sunulacak projelerde konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecek.

PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI

Projelerin bütçesi en fazla 2.5 milyon TL olacak.

DESTEK ORANI

1. Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda tedarikçi kuruluş tarafından beyan edilen giderin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa öder.
TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği ‘kabul edilen harcama tutarının’ yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verir.
Kalan kısmı tedarikçi kuruluş kendisi karşılamış olur.

2. Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği ‘kabul edilen harcama tutarının’ yüzde 40’ını müşteri kuruluşa hibe destek olarak verir.
Kalan kısmı müşteri kuruluş kendisi karşılamış olur.

PROJE SÜRESİ

En fazla 36 aydır.

DESTEKLENEN GİDERLER

1. Tedarikçi kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:

  • Personel                                                                                                               
  • Seyahat
  • Danışmanlık
  • Hizmet alımı
  • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım
  • Malzeme ve sarf giderleri

2. Müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan 1 proje personelinin giderleri desteklenir.

BAŞVURU

Başvuru, PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a yapılır.

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim 2021
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos 2021
Çağrı kapanış tarihi: 28 Ekim 2021
Bilgi için: 1707@tubitak.gov.tr