Güneşe dayalı kimya çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
[email protected]

Güneşe dayalı kimya, güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından başlatılan bir girişimdir. Bu girişimde Almanya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Polonya ve Türkiye yer alıyor.
 
Bu çağrının amacı; karbondioksit, su veya nitrojen gibi küçük ve bol moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla daha değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili tüm alt alanlardaki araştırma projelerini desteklemektir.
 
Proje önerilerinin, fotokimyasal süreçleri (reaksiyonlar) ve temel problemleri çözmeye odaklanması gerekiyor:
 
* Işık dönüştürme/toplama ve yük ayırma sorunları, katalitik, elektrot, membran vb. malzemeler,
* Küçük moleküllerin fotokimyasal dönüşümleri esnasında performans, kararlılık ve sürdürülebilirlikleri, ilgili malzeme bilimi alanındaki çalışmalar,
 
* Küçük moleküllerin fotkimyasal ise dönüşümü odağında biyo-esinlenmiş, enzimatik, moleküler ve inorganik kataliz ve ışık hasadı dahil olmak üzere temel kataliz mekanizmalarını araştırma,
* Heterojen fotoelektrokimya/fotokataliz,
* Foto (elektro) katalitik su ayırma,
* Fotokimyasal veya fotoelektrokimyasal CO2 azaltımı,
* Yeni fotoaktif sistemlerin geliştirilmesi,
* Reaksiyon mühendisliği, fotoreaktör mühendisliği ve ilgili çok ölçekli çoklu fizik yaklaşımları,
* Doğrudan dönüştürme yeteneğine sahip moleküler model sistemleri,
* O2, H2O ve CO2 kullanarak organik substratların elektron vericisi/alıcısı olmadan fotokatalitik dönüşümü.
 
Çağrı kapsamında araştırmacılar yalnızca bir proje ekibinde yer alabilirler.
 
Her bir proje konsorsiyumunun en az 2, en fazla 4 farklı çağrı üyesi ülkeden olması gerekiyor.
 
Kimler başvurabilir?
 
* Yükseköğretim kurumları,
* Eğitim ve araştırma hastaneleri,
* Kamu kurum ve kuruluşları,
* Sermaye şirketleri.
 
Hangi destek programı uygulanacak?
 
TÜBİTAK 1071 Uluslararaı Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı uygulanacak.
 
Destek miktarı
 
Proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilebilecek katkı maksimum (Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç)
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720 bin TL,
* Özel kuruluşlar için 1.5 milyon TL’dir.
 
Destek oranı
 
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için yüzde 100,
* Büyük ölçekli özel kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75’tir.
 
Destek kapsamındaki harcamalar
 
* Personel,
* Seyahat,
* Danışmanlık ve hizmet alımı,
* Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım,
* Malzeme ve sarf malzemeleri giderleri,
* YMM ücretleri.
 
Başvuru son tarihi
 
1. Aşama:
 
Uluslararası başvuru: 29 Ekim 2021, http://elan.dfg.de/en portalında,
Ulusal başvuru: 5 Kasım 2021, htttp://uidb-pbs.tubitak.gov.tr portalında ulusal başvurunun onaylanması için son tarihtir.
 
Bilgi: Zeynep Arzıman
[email protected]