İş gücü hangi sektörlere yöneliyor?

Hikmet Baydar

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma
AA + -

HİKMET BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bir önceki aya göre, temmuz 2021 ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1.4 puan artarak yüzde 12 seviyesinde gerçekleşirken, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,2 puan, 125,000 kişi artarak yüzde 45.1 seviyesine gelmiştir. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılım oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 51.2 olarak gerçekleşmiştir.

Görüleceği üzere hem istihdam oranında hem de işsizlikte artış var. Bu durum size çelişkili gelebilir. Yani hem işsizlik hem de istihdam aynı anda nasıl artabilir diye sorabilirsiniz.

O yüzden olayı biraz rakamlarla anlatmak istedik. 2021 yılı temmuz ayında, bir önceki aya göre 631,000 kişi işgücüne katılmıştır. Bu kişilerin 125,000 adedine iş bulunurken, 506,000 kişi ise işsiz olarak kalmıştır. Dolayısıyla hem istihdam hem de işsizlik artmıştır.

Çalışan kesimde bir azalma olmamakla beraber artan nüfusa arttığı kadar iş bulunamaması işsizlik oranını yukarı çekmiştir.

Burada dışarıdan iş gücü girişinin etkisi unutulmamalıdır.

Şimdi dikkatinizi 15-24 arası gençlerimizin durumuna çekmek istiyoruz.

Çünkü iş bulamayan her genç uygun olmayan yollara başvurma potansiyeline sahip olabilir. Terörizmle mücadele eden ülkemizde genç kesim işsizlik verileri son derece önemlidir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz 2021 ayında 15-24 yaş arası kesimin istihdam oranı yüzde 31.3, işsizlik oranı ise yüzde 23.1 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam oranlarında bir azalma yoktur. Genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 29.9 erkeklerde ise yüzde 19.5’tur. Yani her 3 genç kadından biri işsizken, her 5 genç erkekten birisi işsiz durumundadır.

Gençlerin işsiz olması, tüketici güveninin de olumsuz olmasında büyük rol oynamaktadır. İç piyasanın durgunluğu da bununla ilişkilidir.

İstihdamdaki aylık değişime sektörel bazda baktığımızda şu verileri görmekteyiz; Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artmış, sanayi sektöründe 287 bin, inşaat sektöründe ise 60 bin kişi azalmıştır.

Hizmet sektörü istihdam edilenlerin yüzde 56.2 sini alarak istihdamda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Mevcut tablo bize, pandemi nedeniyle işsiz kalan hizmet sektörü çalışanlarının, geçici olarak gittiği sanayi ve inşaat sektöründen tekrar asıl işlerine dönmeye başladıklarını göstermektedir. Pandemi koşullarının gevşetilmesi ve turizm sezonu nedeniyle iyi bir sezon geçiren oteller tekrar personellerini geri almaya başlamış görünmektedir. Pandemide yeni bir dalga sürprizi olmadığı taktirde taşların biraz daha yerine oturacağını göreceğiz.