Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısına davet

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
ahmetkaratas1453@gmail.com

2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik kapasiteleri ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amacıyla Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açıldı.
 
Eurostars-3, Eureka Sekreteryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, ‘Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs-INNOVSMEs)’ adıyla oluşturulan bir ortaklıktır.
 
ÇAĞRIYA KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
Çağrıya, ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacak. Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabilirler. Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması gerekiyor. Ayrıca çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor.
 
HANGİ KONULARDA PROJE SUNULABİLİR?
 
Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri destekleniyor.
 
DESTEK KAPSAMI NEDİR?
 
Çağrı, 1709-Eureka-Eurostars 2021/TEYDEB 1709 Programı doğrultusunda gerçekleştirilir.
 
PROJE BÜTÇESİ VE DESTEK ORANLARI
 
Proje bütçesi, çağrı bütçesini (2.5 milyon Euro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla yüzde 50’si kadar olabilir.
 
Destek oranı; büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100’dür.
 
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
 
Uluslararası proje başvurusu https://www.eurekanetwork.org/eurostars adresinden Eurostars sekreteryasına yapılır.
 
Ulusal başvurular, PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a yapılacak.
 
ÇAĞRI TAKVİMİ
 
* Eurostars uluslararası çağrı açılış tarihi: 2 Eylül 2021
 
* Çağrı kapanış tarihi: 4 Kasım 2021 (Saat:14.00 Brüksel saati)
 
* Ulusal çağrının açılış tarihi: 15 Ekim 2021
 
* Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih: 10 Kasım 2021 (Saat: 17.00)
 
* Ön proje başvuruları için son tarih: 16 Kasım 2021
 
* Eurostars Uluslararası Değerlendirme: 17 Kasım 2021-26 Ocak 2022
 
* İlk aşama sonuçlarının Eurostars sekreteryası tarafından duyurulması: 2-15 Şubat 2022
 
* Konsorsiyum anlaşmalarının imzalanıp Eureka Sekretaryası’na iletilmesi: 15-29 Mart 2022
 
* Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama proje başvurularının alınması: 15 Mart 2022-1 Eylül 2022
 
Bilgi için: Dr. Elif Doğan Arslan
Tel: 0312 298 1416
eurostars@tubitak.gov.tr
1709@tubitak.gov.tr