Haftada bir PCR testi istenebilecek!

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma
AA + -

AV. MUHAMMET AKSAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği 2 Eylül 2021 tarihli genel yazı ile işyeri/işverenler, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek ve test sonuçlarını gerekli işlemleri yapmak üzere işyerinde kayıt altında tutacaklar.
 
Genelgeye göre işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılıyor. İşverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmekle birlikte, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
 
Mevcut mevzuat ve düzenlemeler kapsamında kanunen düzenlenmiş bir aşı olma zorunluluğu bulunmayıp, aşı olma tercihi kişilerin iradelerine bırakıldı. Dolayısıyla işçinin aşı olmaya zorlanması veya talep edilmesi, aşı zorunluluğunun kanunen düzenlenmiş olmasına bağlıdır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi adına aşı olmamış işçiden belirli periyodlarla PCR testi istenmesi gündeme geldi.
 
SONUÇ
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek risklere yönelik tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirme yükümlülüğü bir kez daha hatırlatıldı. İşverenlere, Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirme yükümlülüğüne ilaveten aşı olmayan işçilerden ise 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilme yetkisi tanındı.
 
Yayınlanan genelge sonucu işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerine azami uyum göstermelerini ve işçilerin aşı olup olmadıkları ile PCR sonuçları gibi hassas bilgilerin güvenli bir şekilde kayıt altına alınarak saklanması adına gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ederiz.
 
PCR testi ücretlerinin kim tarafından karşılanacağı konusunda ise farklı görüşler mevcut olmakla birlikte gerek iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile düzenlenen işverenin sağlık gözetimi yükümlülüğü, gerek işverenin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamayacağına dair kanun hükmü göz önüne alındığında söz konusu masrafların işverence karşılanacağı şeklinde yorumlanabilecektir. Her ne kadar genelge ile bu kapsamda herhangi bir düzenleme getirilmemiş ise de ilgili konunun çeşitli ihtilafların meydana gelmesine sebep vermesi kuvvetle muhtemel olup zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinden ücretsiz alınabildiği göz önüne alındığında genelge ile işçilerden istenebilecek PCR testlerinin de bu kapsamda ücretsiz olacağı kanaatindeyiz.