Türkiye-Singapur Eureka Network çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
ahmetkaratas1453@gmail.com

Türkiye’nin Singapur ile işbirliğinin artırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eureka kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Singapur Eureka Ortak Proje Çağrısı açıldı.

Başvuru sahiplerinin, Türkiye ve Singapur için güçlü potansiyele sahip pazara hazır çözümler veya projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Çağrıya kimler başvurabilir?

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Singapur’dan en az bir firma ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir.

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamıyor, projelerde alt yüklenici olarak yer alabiliyor.

Hangi konularda başvuru yapılabilir?

Başvurularda konu kısıtlaması bulunmuyor. Tüm tematik alanlarda başvurulabilir.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

Destek sağlanacak projelerin:

 • Kavram geliştirme,
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması,
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Desteklenecek harcamalar

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri desteklenebilir.

Proje bütçesi ve destek oranları

1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmuyor. Projeler, KOBİ’ler için proje bütçesinin yüzde 75’ine, büyük işletmeler için ise yüzde 60’ına kadar hibe olarak desteklenecek.

Başvuru nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular, uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

1. aşama/uluslararası başvuru: Tüm ortaklar 17 Nisan 2022’ye kadar Eureka proje başvuru formunu online olarak doldurmalı.

https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp

2. aşama/ulusal başvuru: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuru yapmaları gerekiyor.

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm

Ulusal başvurunun, 6 Haziran 2022’ye kadar tamamlanması gerekiyor.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Başvurular, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme, 9 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak olup, uygun bulunan projeler ulusal başvuru yapmaya hak kazanacak.

Bilgi: TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)
Umut Ege
Tel: 0312 298 18 61 / ureka@tubitak.gov.tr