İstihdam teşvik ve destekleri 45 milyar lirayı aştı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma
AA + -

SGK aracılığıyla işverenlere yönelik 20’yi aşkın teşvik ve destek uygulanıyor. Geçen yıl, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret destekleri hariç olmak üzere ödenen toplam teşvik tutarı 45.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

İSA KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla işverenlere yönelik 20’yi aşkın teşvik ve destek uygulanıyor. İstihdam teşvik ve destekleriyle primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunuldu. Ayrıca özel sektör işverenleri, bu destekler sayesinde istihdam maliyetlerini azaltmada ve rekabet avantajı elde etmede rahat nefes alıyor.

2020 yılı, aynı zamanda küresel bazda pandeminin yaşandığı yıldır. 2020 yılında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret destekleri hariç olmak üzere ödenen toplam teşvik tutarı 45.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

SGK TEŞVİKLERİNİN ETKİ ANALİZİ

Dünya Bankası ile SGK arasında imzalanan protokol esas alınarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğinde, istihdam teşviklerinin/desteklerinin fayda ve maliyetlerinin değerlendirilmesini hedefleyen etki analiz çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda, SGK ile Dünya Bankası arasında protokol imzalandı ve veri teminine yönelik çalışmalar, projenin koordinasyonu, çalışmaların izlenmesi gibi faaliyetler yürütülüyor. Projenin amacı, istihdam teşviklerinin etki analizlerinin yapılmasıdır.

Protokolde, teşviklerin etki analizinin iki kısım halinde yapılacağı planlanmış olup ilk kısma yönelik rapor, Dünya Bankasınca taraflara iletildi. İkinci kısmın çalışmaları için gerekli olan veri, İŞKUR ile SGK arasındaki protokol gereği İŞKUR’a iletildi. Ancak, hem kurumların veri desenleri ile veri tabanlarındaki farklılıklardan hem de Covid-19 salgını nedeniyle sürecin uzadığı, protokolde taahhüt edilen sürede çalışmanın tamamlanamadığı Dünya Bankasınca bildirildi. Nihai raporun oluşabilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor.

İŞVERENLERE DİĞER KOLAYLIKLAR

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası primi işveren payının yüzde 1 olarak uygulanmasına yönelik 4447 sayılı kanunda yer alan indirimin uygulanmasına ilişkin program çalışmalarının I. fazı tamamlandı.

6183 sayılı kanun kapsamında borcu tecil ve taksitlendirmiş olanların ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’na göre yapılacak tecil ve taksitlendirmelerin usul ve esasları’ kapsamında, 2020 yılı içindeki en fazla 7 taksitin son taksit süresine kadar tecil faizleri ile birlikte tam olarak ödenmesi halinde bozma koşuluna girmemesi hükme bağlandığından, bu kapsamdaki işyerlerinin teşviklerden yararlanmasını sağlayacak program işletime açıldı.

Vefat ettiği halde e-Bildirge şifresi aktif olan kullanıcıların tespit edilerek e-Bildirge şifrelerinin otomatik olarak iptal edilmesi ile ilgili program tamamlanarak kullanıma açıldı.

2020’DE ÖDENEN SGK TEŞVİK VE DESTEKLERİ

 • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesi 5 puanlık indirim: 20.5 milyar TL
 • İlave istihdam desteği: 9 milyar TL
 • Asgari ücret desteği: 4.8 milyar TL
 • Normalleşme desteği: 3.4 milyar TL
 • İlave 6 puanlık indirim: 2.1 milyar TL
 • Bölgesel yatırım desteği: 1.4 milyar TL
 • Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik sigorta primi desteği: 1.4 milyar TL
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 puan teşviki: 1.1 milyar TL
 • Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta primi desteği: 785 milyon TL
 • Genç girişimci teşviki: 745 milyon TL
 • Engelli sigortalı istihdamına yönelik sigorta primi teşviki: 380 milyon TL
 • Yurt dışına götürülen/gönderilen sigortalılara yönelik 5 puan indirim: 85 milyon TL
 • Artı istihdam prim desteği: 45.3 milyon TL
 • İşbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamına yönelik sigorta primi desteği: 36.3 milyon TL
 • İstihdama dönüş prim desteği: 2 milyon TL
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi: 2 milyon TL
 • Kültür yatırımları ve girişimleri hakkında uygulanan sigorta primi teşviki: 1 milyon TL
 • İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim teşviki: 749 bin TL
 • Sosyal hizmetlerden faydalananların istihdamı halinde uygulanan teşvik: 368 bin TL

Toplam: 45.8 milyar TL