Solar Cofund 2 çağrısına davet

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
ahmetkaratas1453@gmail.com

Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesinin 2021 yılı çağrısı, Ufuk2020 Programı kapsamında açıldı.
 
Proje ile Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların artırılması amaçlanıyor.
 
Hangi konularda proje sunulabilir?
 
SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi 2021 yılı çağrısı kapsamında projeler şu konularda sunulabilir:
 
* Gelişmiş endüstriyel PV teknolojileri,
 
* Gelişmekte olan PV teknolojileri,
 
* Bina ve altyapıya entegre PV teknolojileri,
 
* PV santrallerinde performans artırıcı teknolojiler.
 
Çağrıya katılım nasıl olacak?
 
Çağrıya, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren uluslararası konsorsiyumlar katılabilecek.
 
Kimler proje sunabilir?
 
* Özel sektör kuruluşları/sermaye şirketleri,
 
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları, bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalı.
 
Projeler hangi kapsamda değerlendirilecek?
 
Türkiye’den sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek.
 
DESTEK ORANI
 
* Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 destek oranı ile desteklenecek.
 
* Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 75 destek oranı ile desteklenecek.
 
Hangi giderler destek kapsamında?
 
Özel kuruluşların;
 
* Personel giderleri,
 
* Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri,
 
* Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,
 
* Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 
* Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
 
* Yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdike ilişkin giderleri destekleniyor.
 
ÇAĞRIYA HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?
 
Çağrıya Avusturya, Belçika, İsrail, Hollanda, İsviçre ve Türkiye katılıyor.
 
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
 
Türkiye’den başvurular TÜBİTAK PBS (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.
 
ÇAĞRI TAKVİMİ
 
Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk başvuru tarihleri şöyle:
 
1. aşama uluslararası başvuru için son tarih: 10 Aralık 2021 (16:00 CET)
 
TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak 1. aşama ulusal başvuru için son tarih: 17 Aralık 2021 (TSİ: 17.30)
 
TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 17 Aralık 2021 (TSİ: 17.30)
 
Uluslararası başvuru için:
Dr. Muzaffer Kaan Karaöz
kaan.karaoz@tubitak.gov.tr 
 
Ulusal başvuru için:
Ersin Turan
ersin.turan@tubitak.gov.tr