Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için destek

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
[email protected]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları başladı.
 
Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor. Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması da programın amaçları arasında yer alıyor.
 
İlk ürünün işlemesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği veriliyor.
 
YATIRIM KONULARI
 
1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konusunda yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 
a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin
 
b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 
c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 
2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
 
a. Modern seraların
 
b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin
 
c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin
 
ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin
 
d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin
 
e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerin
 
f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı/tamamlanması/kapasite artırımı/teknoloji yenileme/modernizasyonu
 
3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar
 
4. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 
5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması
 
Hangi iller destek kapsamında?
 
Uygulama 81 ilde yapılacak.
 
YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI
 
Proje tutarı yeni tesisler için 3.5 milyon TL, yatırımın tamamlanması için 2.5 milyon TL, kapasite artırımı/teknoloji yenileme/modernizasyon için 2 milyon TL’dir.
 
Destek oranı yüzde 50’dir.
 
Son başvuru: 31 Ocak 2022
 
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
 
https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.
 
aspx adresinden online olarak yapılacak.