Asgari ücretle birlikte işverenin SGK prim maliyetleri de artıyor

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Yeni tespit edilen asgari ücretle birlikte işverenlerin 2021 yılında 3.577,50 TL üzerinden yapılan SGK maliyeti, bu aydan geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 40 arttı. İstihdam edilen sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı, asgari ücretin 30’da biri; üst sınırı günlük kazanç alt sınırının 7.5 katı olarak alınıyor.
 
Bu yıl uygulanacak asgari ücret, çalışanlar açısından yüzde 50’yi aşkın zamlandı. Brüt asgari ücret ise 5.004,00 TL olarak belirlenmiş olup tüm sektörler için geçerli olmak üzere 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 döneminde bir yıl süre ile uygulanacak. İşveren SGK maliyetleri açısından bakıldığında asgari ücretin brütü olan 5.004,00 TL esas alınarak hem prim tahakkuku hem de idari para cezası uygulanıyor. Yeni tespit edilen asgari ücretle birlikte işverenlerin 2021 yılında 3.577,50 TL üzerinden yapılan SGK maliyet hesabı, artık bu aydan geçerli olmak üzere 5.004,00 TL üzerinden yapılacak. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir maliyet artışı anlamına geliyor.
 
SGK İŞVEREN PRİM HESABI
 
İşveren tarafından istihdam edilen sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı, asgari ücretin 30’da biri; üst sınırı günlük kazanç alt sınırının 7.5 katı olarak alınıyor. Çırak ve stajyerlerde ise sigorta primleri, asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden hesaplanıyor. İşsizlik sigortası ile SGK primlerinin matrahını, işverenlerin çalışanlarına yaptıkları ödemeler teşkil ediyor. SGK, çalışanlara yapılan ödemelerin bir bölümünü tamamen, bir bölümünü de kısmen prime tabi tutuyor. Bazı ödemeler ise tamamen primlerden muaf tutuluyor. Diğer yandan, işverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler, sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirleniyor. Her yıl İş Kanunu’na göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden asgari ücret tespit ediliyor.
 
Yeni asgari ücretle birlikte aynı zamanda işverenlerin SGK prim maliyetleri de artıyor.
 
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR
 
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanıyor. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödemesi gerekiyor.
 
1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı brüt asgari ücret, 166,80 Türk Lirası olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 37.530,00 TL şeklinde uygulanacak.
 
YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER
 
SGK Kanunu gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için üç katı olarak uygulanacak. Söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL iken 166,80 TL’ye, aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL iken 5.004,00 TL’ye, günlük kazanç üst sınırı 500,40 TL iken aylık kazanç üst sınırı 10.732,50 TL iken 15.012,00 TL’ye yükseltilerek uygulanacak.
 
ÇIRAK VE STAJYERLER
 
Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okurken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları; aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için 1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında; günlük kazanç tutarı 59,63 TL’den 83,40 TL’ye, aylık kazanç tutarı da 1.788,90 TL’den 2.502,00 TL’ye yükseldi.