Yurt dışı şirket ve marka alım destekleri

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
[email protected]

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanıyor.
 
Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.
 
İLERİ TEKNOLOJİLİ ŞİRKET ALIMI
 
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği:
 
(1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.
 
(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.
 
(3) Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar destekleniyor.
 
(4) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşmıyor.
 
(5) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine veriliyor.
 
(6) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınıyor.
 
Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için ön onay alınması gerekiyor.
 
İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketin alım bedeli, şirketin satın alımına yönelik sözleşme tutarı ile satın alınacak şirkete ilişkin danışmanlık firmasınca hazırlanmış Şirket Değerleme Raporu dikkate alınarak Bakanlık tarafından değerlendiriliyor.
 
RAPOR;
 
a) Şirket değerlemesinde kullanılan yöntem ve yöntemin kullanılış nedeni,
 
b) Şirketin piyasa değeri,
 
c) Mevcut finansal durumu/karlılığı,
 
d) İş modeli, personel, tedarikçi ve müşteri yapısı hakkında detaylı bilgi içermelidir.
 
Ön onay başvurusu tarihi itibariyle yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın yerleşik olduğu ülkede veya uluslararası olarak en az 10 yıldır tescilli olması ve tescilin geçerlilik süresinin devam ediyor olması gerekiyor.
 
Bir şirket en fazla 3 marka için kredi faiz desteğinden yararlanabiliyor.