"İSTANBUL TİCARET GAZETESİ" YAYIN İLKELERİ

 • İstanbul Ticaret Gazetesi’nin misyonu 5174 sayılı TOBB Kanunu ve İstanbul Ticaret Odası’nın iç tüzüğü ile belirlenmiştir.
 • Gazetemiz, İstanbul Ticaret Odası üyelerinin ve Türkiye'nin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.
 • İstanbul Ticaret Gazetesi Anayasa’da belirtilen devletin temel nitelikleri ile kişi hak ve özgürlüklerine bağlıdır.
 • Gazetemiz, haberlerinde Basın Kanunu-Türk Ceza Kanunu-Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yasal zorunluluklara titizlikle uyar.
 • Haber ve yorumlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, dini duyguları, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı haber ve yorumlara yer verilmez.
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan,hakaret içeren veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yayınlanmaz.
 • Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
 • Köşe yazıları da dahil olmak üzere her tür haber ve yazı yayın ilkeleri bağlamında değiştirilebilir.Gerekiyorsa yayından çekilebilir.
 • Ajanslardan-yayın organlarından alınan haber ve fotoğraflar kaynağı belirtilerek yayınlanır.
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini yasal sınırlar içinde korur.
 • Gazeteci ve yazı işleri sorumluları yaptıkları haberleri yayınlanmadan künyede belirtilen yetkililer dışında hiçbir kurum veya kişi ile paylaşmaz.
 • Gazete, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygılıdır.
 • İstanbul Ticaret Gazetesi yukarıda belirtilen ilkeler ışığında editöryal bağımsızlık ilkesi ile hazırlanıp, yayınlanır.